Vypracovanie znaleckých posudkov za účelom:

záložného práva pre hypotekárny úver

dedičského konania

prevod nehnuteľností

peňažného vkladu do spoločnosti

zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

bezpodielové vysporiadanie manželov BSM

posúdenie kvality stavebných prác 

určenie hodnoty vecného bremena (právo prechodu a prejazdu)


Znaleckej činnosti sa venujem od roku 2000 a dlhodobo spolupracujem so všetkými bankami.


V prípade záujmu o vypracovanie znaleckého posudku napíšte email na sudny.znalec@azet.sk alebo zavolajte na :

0915 896 514 , 0905 527 131.

Ing. Margaréta Zadražilová