Ing. Zadražilová Margaréta

Znalkyňa v obore stavebníctvo
 

Po ukončení STU SvF som robila majsterku na stavbe a potom dlhodobo rozpočtárku a hlavnú rozpočtárku. V súčasnosti robím hlavne znaleckú a poradenskú činnosť v stavebníctve - pozemné stavby, ohodnocovanie nehnuteľnosti a kvalitu stavebných prác.